Het bestuur van stichting SOM bestaat uit

 

De heer A.P.M. Wevers voorzitter
De heer L. Dingemanse vice voorzitter
De heer W.L. van Peski secretaris
De heer L.L.M. Soffers algemeen directeur/bestuurder

 

Beloningsbeleid Stichting SOM

Bestuur
Het bestuur van Stichting SOM ontvangt een vergoeding voor zijn bestuurstaken overeenkomstig de voorgeschreven richtlijnen van de VTOI (vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen).

Algemeen directeur/bestuurder
De algemeen directeur/bestuurder van Stichting SOM wordt bezoldigd conform de CAO voor bestuurders in het primair onderwijs. Bezoldiging vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.

Medewerkers
De medewerkers van Stichting SOM worden bezoldigd conform de algemeen geldende CAO in het primair onderwijs en vindt plaats binnen het kader van de “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” (WNT) en het door het ministerie van OC&W vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor het primair onderwijs.