GMR

Ouders, collega’s, schooldirecteuren, het bestuur, allemaal hebben ze hetzelfde belang: goed onderwijs.
Daarbij heeft ieder zijn eigen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en taak. Dit maakt dat er sprake is van
partnerschap tussen ouders, collega’s, schooldirecties en bestuur.

Dit partnerschap heeft organisatorisch vorm gekregen in “medezeggenschap“. Op schoolniveau middels de
medezeggenschapsraad (MR). Op Stichting SOM-niveau middels de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).
De MR en de schooldirecteur gaan over aangelegenheden die specifiek de school betreffen en de GMR en het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden.

De GMR van Stichting SOM bestaat uit

Voorzitter: Wil Goossens
personeelslid OBS De Noordster
Secretaris: Tina van der Ven
personeelslid OBS De Dobbelsteen
Lid: Jules Roelse
personeelslid OBS De Reigersberg
Lid: Saskia Eversdijk
personeelslid OBS Parelmoer
Lid: Chris Sikkens
ouderlid OBS De Klimroos
Lid: Marco Deusing
ouderlid OBS De Reigersberg
Lid: Gerda Kuiper
personeelslid OBS De Eendracht
Lid: Manon Beukema
personeelslid OBS De Regenboog
Lid: Gerda Knottnerus
ouderlid OBS Voorhoute