Privacybeleid

Stichting SOM vindt het recht van privacy een serieuze zaak.

Onze website plaatst geen cookies en met de persoonsgegevens die wij verwerken wordt op de juiste manier omgegaan zoals die beschreven is in de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de directie, de Functionaris voor Gegevensbescherming van Stichting SOM of naar het Privacy Statement zoals dat door Stichting SOM is opgesteld.

Naast het Privacy Statement wordt er ook gewerkt aan de Privacy Verklaring van Stichting SOM