Privacy

Stichting SOM vindt het recht van privacy een serieuze zaak.
Onze website plaatst geen cookies waarvoor toestemming gevraagd moet worden en met de persoonsgegevens die wij verwerken wordt op de juiste manier omgegaan zoals die beschreven is in de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de directie, de Functionaris voor Gegevensbescherming van Stichting SOM of naar de Privacyverklaring zoals die door Stichting SOM is opgesteld.