Vacature Leerkracht groep 5/6

Door: Stichting SOM Op: 18 januari 2021

Stichting SOM is voor OBS De Klimroos te Krabbendijke op zoek naar een

Leerkracht groep 5 en 6 wtf 1.0000

met ingang van 22 februari 2021

 

OBS De Klimroos is een basisschool voor openbaar onderwijs en hier zijn kinderen van 4 tot en met 12 jaar, ongeacht geloof, ras, afkomst of uiterlijk welkom. Op De Klimroos werken we vanuit een positief pedagogisch klimaat, ontwikkelingsvolgend en doelgericht. We bieden aansluitend bij wat een kind nodig heeft, in samenwerking met ouders en de omringende maatschappij, optimale ontplooiingskansen. We zijn, als je naar het landelijke gemiddelde kijkt, een kleine school. Dat betekent dat we met kleine combinatiegroepen werken.

We proberen de leerlingen zoveel mogelijk op hun niveau te laten werken, waardoor ze zich maximaal kunnen ontplooien. Onze school werkt handelingsgericht. Binnen onze school worden allerlei maatregelen getroffen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Preventieve maatregelen treffen om problemen te voorkomen. We zien ouders en kind als partner om samen, indien nodig met interne en externe begeleiders, een effectieve taakaanpak te realiseren en zo de ontwikkeling van elk kind zo optimaal mogelijke kansen te geven. Samen doelen vaststellen en zoeken naar oplossingen is onze insteek. De kennis van ouders over hun kind en de samenwerking met ouders en kind, bepaalt mede de aanpak en de slagingskans daarvan.

We werken nu al een paar jaar met SNAPPET. Voor rekenen, taal, lezen en spelling maken de leerlingen gebruik van een tablet of Chromebook. Dit is gepersonaliseerd leren ten top! Ieder kind verwerkt de stof op eigen snelheid en niveau. De leerkracht heeft steeds snel overzicht van de prestaties en kan ingrijpen en bijsturen waar nodig.

 

Voor deze vacature is Stichting SOM intern en extern op zoek. Interne sollicitanten genieten voorrang boven externe sollicitanten.

Er is voor deze functie een functiebeschrijving L10 beschikbaar.

Heb je interesse in deze functie stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar secretariaat@stichtingsom.com t.a.v. de voorzitter College van Bestuur, de heer Leo Soffers. Voor vragen kun je contact opnemen met dhr. Rick Verdult,  directeur OBS De Klimroos, 0113-506122.

De sluitingsdatum is 29 januari 2021. De sollicitatiegesprekken zullen op 11 februari 2021 gehouden worden.